نماد اعتماد

هیچ امتیاز پاداش برای این محصول وجود ندارد.

دمنوش سنا با خواص ملين و مسهل

خواص درمانی دمنوش سنا :

اثر مسهل (Laxative) گیاه در اکثر فارماکوپه‌های دنیا تائید شده است. گلیکوزیدهای انتراکینون (Sennosides) روده بزرگ را تحریک کرده و انقباضات آنرا زیاد می‌کنند، همچنین از باز جذب آب در روده بزرگ نیز جلوگیری می‌کنند. 100 ساعت بعد از مصرف اولین دوز، حرکت روده شروع می‌شود. و اثر درمانی این فرآورده مشاهده می‌گردد.

پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

0 تومان

دمنوش سنا شامل برگچه و میوه گیاه سنا Cassia obovata است که در اکثر فارماکوپه‌های دنیا خواص آن تائید و اثبات شده است.

ترکیبات شیمیایی دمنوش سنا :

اکسی متیل آنتراکینون، امودین، اسید کریزوفانیک، ایزو امودین گلوکوسنین، سنارام نتین، سنانیگرین، مواد نظیر صمغ و غیره.

خواص درمانی دمنوش سنا :

اثر مسهل (Laxative) گیاه در اکثر فارماکوپه‌های دنیا تائید شده است. گلیکوزیدهای انتراکینون (Sennosides) روده بزرگ را تحریک کرده و انقباضات آنرا زیاد می‌کنند، همچنین از باز جذب آب در روده بزرگ نیز جلوگیری می‌کنند. 100 ساعت بعد از مصرف اولین دوز، حرکت روده شروع می‌شود. و اثر درمانی این فرآورده مشاهده می‌گردد. برخی سنا را قویترین ملین گیاهی می دانند.

عوارض جانبی دمنوش سنا :

مصرف در زنان شیرده ممنوع است، زیرا وارد شیر گشته و منجر به دلپیچه و اسهال نوزاد می‌گردد. مصرف این گیاه در بارداری نیز ممنوع است. (گروه X)

میزان و نحوه مصرف دمنوش سنا :

یک تی‌بگ را در یک فنجان آب جوش قرارداده، پس از 3 دقیقه میل نمائید. روزانه دو وعده قبل از غذا مصرف گردد.

20 عدد
پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی
ایران
ملين و مسهل
مناسب برای همه
خانم ها و آقایان
تی بگ (کیسه ای)