نماد اعتماد

بخرید و 700 تومان تخفیف در خرید بعدی دریافت کنید !

کتاب جدول ترکیبات محصولات غذایی ایرانی

نویسندگان کتاب جدول ترکیبات محصولات غذایی ایرانی :

دکتر مریم محمودی

شهاب الدین رضایی

مونا کاوسی

35,000 تومان

100 قلم

اولین کتاب جامع حقایق تغذیه ای محصولات ایرانی!

با خصوصیات تغذیه ای مواد غذایی بسته بندی شده ایرانی مانند انرژی، درشت مغذيها و ريزمغذيها آشنا شوید! (به تفکیک تمامی شرکت های غذایی)

خانواده هاي عزيز!

مواد غذایی گوناگون از شرکت های غذایی ایرانی را به تفكيك مقایسه کنید! سالم انتخاب کنید و سلامتی خانواده خود را تضمین کنید.

پزشکان محترم! کمک به افزایش دانش تغذیه ای در کناردرمان پزشکی به منظور پیشگیری و درمان بیماران.

متخصصین و کارشناسان تغذیه گرامي! کمک به طراحی رژیم های درمانی و پیشگیری برای انواع بیماری ها.

کتاب جدول ترکیبات محصولات غذایی ایرانی به منظور برطرف کردن نیاز متخصصین تغذیه، پزشکان، درمانگران و بیماران در اطلاع داشتن از ترکیبات محصولات غذایی ایرانی به تفکیک درشت مغذی ها و برخی ریز مغذی ها گردآوری شده است. همچنین از اطلاعات موجود در کتاب جدول ترکیبات محصولات غذایی ایرانی در جهت طراحی رژیم های درمانی و‌ پیشگیری توسط متخصصین تغذیه می‌توان سود برد. تمامی اطلاعات مندرج در این کتاب به طور کامل  مبتنی بر جدول حقایق تغذیه‌ای موجود بر روی بسته بندی مواد غذایی است.