واقعا شاید کسی ندونه ولی فواید مرطوب کننده برای پوست چرب از مزایاش برای پوست خشک خیلی بیشتره