سرطان رکتوم یا راست روده

سرطان رکتوم یا راست روده

رکتوم چیست ؟ رکتوم یا راست روده به ۱۵ سانتی متری انتهای روده بزرگ گفته می شود. که از طریق مقعد به طول حدود ۳ سانتی متر به پوست می رشد. رکتوم نقش فیزیولوژیکی بسیار مهمی در فرآیند دفع ایفا می کند. در ادامه به سرطان رکتوم یا راست روده در این مقاله خواهیم پرداخت.

مانند تمام قسمت های روده بزرگ ، رکتوم هم ممکن است درگیر سرطان شود که به آن سرطان رکتوم یا سرطان راست روده می گویند. بعلت آناتومی خاص رکتوم درمان سرطان رکتوم با روده بزرگ کمی متفاوت تر و پیچیده تر است.

مراحل درمان سرطان رکتوم

بسته به مرحله بیماری در سرطان رکتوم لازم است که قبل از جراحی با استفاده از ۲۸ جلسه رادیوتراپی به محل تومور آن را کوچکتر کرده و سپس جراحی انجام شود. معمولا زمان زمان جراحی ۶ الی ۱۲ هفته بعد از اتمام رادیوتراپی خواهد بود.

روش لاپاراسکوپی جراحی انتخابی برای سرطان رکتوم است و در صورت انجام صحیح آن عود بیماری و عوارض آن تفاوتی با جراحی باز ندارد.

معمولا بعلت درمان رادیوتراپی لگنی و اطمینان از گرفتن محل آناستوموز (محل پیوند روده) در لگن بهتر است ایلئوستومی (کیسه مدفوعی در جدار شکم) بصورت پیشگیرانه برای بیمار تعبیه شود که مسیر مدفوع برای مدتی از محل جراحی دور باشد که زمان کافی برای ترمیم بخیه های روده ای در لگن فراهم شود. معمولا این زمان از ۱ تا ۶ ماه می تواند متفاوت باشد و پس از اطمینان از سلامت محل پیوند روده می توان استومی را جراحی کرد و مدفوع از محل طبیعی مقعد دفع خواهد شد.

در مواردی که سرطان رکتوم در نزدیکی مقعد واقع شده باشد و عضلات اسفنگتر را درگیر کرده باشد لازم است که کل مجموعه مقعد با عضلات اسفنگتر آن همراه با رکتوم خارج شود و در این صورت لازم است برای بیمار استومی دائمی تعبیه شود که معمولا در محل چپ ناف تعبیه می گردد و محل مقعد کلا بسته می شود. بعد از اتمام جراحی و بهبود زخم ها در سرطان رکتوم لازم است.

امتیاز این مقاله