از شما ممنونم و خاطرات چهره های سرشناس در برند و مد ورساچه یعنی خورشید خانوم مفهومی از عشق و محبت و هنر باستان‌شناسی ایران و جهان.